Code Center
لاو سینما : سینمای ایران و جهان

لاو سینما : سینمای ایران و جهان

دیالوگ های فیلم

آخرین به روز رسانی : دوشنبه 28 آبان 1397


کل مطلب : 4660 مطلب / کل بازدید : 668,9691
تبلیغات
موتور جستجو داخلی لاوسینما
خرید بلیت شعله ور
خرید بلیت یک کیلو و بیست و یک گرم
چراغ های ناتمام
خرید بلیت داش آکل
خرید بلیت تنگه ابوقریب
خرید بلیت پشت دیوار سکوت
خرید بلیت جاده قدیم
ناتالی در این فیلم ثابت می‌کند که برای فرو رفتن در نقش‌هایش حاضر است...

لاوسینما : قسمتی از دیالوگ های سکانس فیلم : «گشت 2 »

لاوسینما : قسمتی از دیالوگ های سکانس فیلم : «شهر اردیبهشت »

لاوسینما : قسمتی از دیالوگ های سکانس فیلم : «ما همه گناهکاریم »

 

مطلب زنده
پربازدید